Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2024-2025

Από τις 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και τις 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν...
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-eggrafes για το σχολικό έτος 2024-25

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-eggrafes για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής στην επόμενη τάξη, το σχολείο χρειάζεται επικαιροποιημένα στοιχεία για την ενημέρωση του ΠΣ myschool. Ως εκ...
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις

Δικαιολόγηση απουσιών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στο σχολείο για...
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις

Δικαιολόγηση απουσιών λόγω COVID-19

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στο σχολείο για τη μη προσμέτρηση των...
Διαβάστε περισσότερα