Γ΄ τάξη

Ύλη για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα

Η ύλη για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου καθορίζεται από το ΦΕΚ 4450/22-8-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2027 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 2006)

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμημάτων σχολικού έτους 2023-24