ERASMUS

ddd4f5387b832a49ed7bb72724700158 XL

Συμμετοχή εκπαιδευτικού του 3ου ΓΕ.Λ. Βύρωνα σε πρόγραμμα Erasmus+ (Δουβλίνο, Ιρλανδία)

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου “Building the 21st century school through introduction of innovation and strengthening of European identity” (Erasmus+ KA122 -Short-term projects for mobility of learners and staff in school education), η εκπαιδευτικός του σχολείου μας Άντα Τασοπούλου, ΠΕ02/ΠΕ06, ταξίδεψε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (02.06.2024-09.06.2024), προκειμένου να συμμετάσχει σε δομημένο κύκλο μαθημάτων με τίτλο “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools”.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η εκπαιδευτικός μας ενημερώθηκε για τη σπουδαιότητα των ήπιων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η συνεργασία στη σύγχρονη εποχή και επιμορφώθηκε πάνω σε μεθόδους και εργαλεία ενσωμάτωσης των βασικών αυτών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μέσα από άρτια σχεδιασμένες ομαδικές δραστηριότητες και ασκήσεις που απαιτούσαν την ενεργό συμμετοχή της και τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, η εκπαιδευτικός μας έμαθε πώς να αξιοποιεί απλά υλικά και να οργανώνει ολιγόλεπτες δραστηριότητες που προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, η γνωριμία και η αλληλεπίδραση με συναδέλφους από τη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων της, αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου πιθανών μελλοντικών συνεργατών. Τέλος, το σεμινάριο περιλάμβανε και μια σειρά από πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως πανήγυρη ευρωπαϊκών εδεσμάτων (Food Fair), δίωρη περιήγηση στο Δουβλίνο με επαγγελματία ξεναγό, μάθημα παραδοσιακών ιρλανδικών χορών, καθώς και επίσκεψη στο Powerscourt and Gardens (έπαυλη στην ιρλανδική εξοχή), δραστηριότητες που εμπλούτισαν πολιτισμικά την επιμορφωτική εμπειρία και ενδυνάμωσαν την ευρωπαϊκή συνείδηση των συμμετεχόντων.

Προηγήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 η ροή στην Πάδοβα της Ιταλίας, με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών (κ. Τασοπούλου και κ. Συροκάκη), στο επιμορφωτικό σεμινάριο- εργαστήριο με τίτλο «EU Project Design and Project Cycle Management: A Practical Workshop», στο οποίο οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώθηκαν για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης και εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά με συναδέλφους άλλων χωρών, και ακολούθως, τον Μάρτιο του 2024, η ροή στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, όπου δύο ακόμη εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (κ. Μπουντά και κ. Βαλμά) επιμορφώθηκαν πάνω σε τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης και εργαλεία που ενισχύουν την συναισθηματική μάθηση των μαθητών, αλλά και εξοικειώθηκαν με τη μέθοδο Project Based Learning.

Το σχέδιο του σχολείου μας περιλαμβάνει άλλη μία ροή εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα τη ροή  δύο εκπαιδευτικών μας στο Ελσίνκι (Φινλανδία), για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, όπως η μάθηση βάσει έργου (Project-Based Learning) και η τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση.

Βασικοί στόχοι του σχεδίου μας είναι: α) η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας του σχολείου, β) η σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας με Ευρωπαίους συναδέλφους, γ) η ανταλλαγή καλών πρακτικών, δ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και στις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες», ε) η καλλιέργεια των οργανωτικών, ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 3ου ΓΕ.Λ Βύρωνα σε πρόγραμμα Erasmus+ (Βαρκελώνη – Ισπανία)

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου “Building the 21 st century school through introduction of innovation and strengthening of European identity” (Erasmus+KA122 -Short-term projects for mobility of learners and staff in school education), δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, η κ. Μαρία Μπουντά, ΠΕ02, και η κ. Ελευθερία Βαλμά, ΠΕ03, ταξίδεψαν στην Βαρκελώνη της Ισπανίας (8.4.2024-13.4.2024), προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο με τίτλο“Classroom Management Solutions for teachers: New Methologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies” .
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώθηκαν για τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης , καθώς και για εργαλεία που θα ενισχύσουν την συναισθηματική μάθηση των μαθητών, καθώς επίσης εξοικειώθηκαν και με το Project Based Learning. Επιπλέον, εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά μαζί με συναδέλφους από την Ιταλία , την Ουγγαρία ,την Εσθονία, αλλά και την Ελλάδα πάνω σε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία , όπως το “Kahoot” , το “Plickers” και το ΄΄edpuzzle΄΄ για την αντεστραμμένη τάξη. Επίσης ενημερώθηκαν για project που θα βοηθούσαν τους μαθητές να λύσουν προβλήματα μεταξύ τους χωρίς διαμεσολάβηση, όπως το ΄΄Peer Mediation΄΄. Συνάμα, το σεμινάριο περιλάμβανε και επίσκεψη στο μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης , κατά την οποία οι
συμμετέχουσες περιηγηθήκαμε στους χώρους του μουσείου και είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε, αλλά και να μάθουμε την εφαρμογή Goosechase, μέσα από την οποία κάναμε δράσεις μαζί με τους άλλους συναδέλφους. Τέλος συνομιλήσαμε με τους άλλους εκπαιδευτικούς , ανταλλάσσοντας σκέψεις,
προβληματισμούς και καλές πρακτικές.
Προηγήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 η κινητικότητα στην Πάδοβα της Ιταλίας, με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών (κ. Τασοπούλου και κ. Συροκάκη), στο επιμορφωτικό σεμινάριο- εργαστήριο με τίτλο «EU Project Design and Project Cycle Management: A Practical Workshop», στο οποίο οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης και εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά με συναδέλφους άλλων χωρών.
Το σχέδιο του σχολείου μας περιλαμβάνει άλλες δύο κινητικότητες. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Κινητικότητα δύο εκπαιδευτικών στο Ελσίνκι (Φινλανδία), για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, όπως η μάθηση βάσει έργου (project-based learning) και η τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση
  2. Κινητικότητα μίας εκπαιδευτικού στο Δουβλίνο (Ιρλανδία), όπου θα συμμετέχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο εστιασμένο στις ήπιες δεξιότητες (soft skills): συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα.

Βασικοί στόχοι του σχεδίου μας είναι: α) η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας του σχολείου, β) η σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας με Ευρωπαίους συναδέλφους, γ) η ανταλλαγή καλών πρακτικών, δ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και στις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες», ε) η καλλιέργεια των οργανωτικών, ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 3ου ΓΕ.Λ. Βύρωνα σε πρόγραμμα Erasmus+ (Πάδοβα – Ιταλία)

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου “Building the 21 st century school through introduction of innovation and strengthening of European identity” (Erasmus+ KA122 -Short-term projects for mobility of learners and staff in school education), δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, η Άντα Τασοπούλου, ΠΕ02/ΠΕ06, και η Χριστίνα Συροκάκη, ΠΕ86, ταξίδεψαν στην Πάδοβα της Ιταλίας (13.11.2023- 17.11.2023), προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο με τίτλο “EU Project Design and Project Cycle Management: A Practical Workshop”.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώθηκαν για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, καθώς και για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπλέον, εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά μαζί με συναδέλφους από την Πορτογαλία και την Πολωνία πάνω στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών projects, εφαρμόζοντας τεχνικές, όπως το “Problems Tree” και το “Logframe Matrix”. Τέλος, το σεμινάριο
περιλάμβανε και επίσκεψη σε δημόσιο λύκειο της Πάδοβας, κατά την οποία οι συμμετέχουσες ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπαιδευτικούς και μαθητές, ανταλλάσσοντας σκέψεις, προβληματισμούς και καλές πρακτικές.
Το σχέδιο του σχολείου μας περιλαμβάνει άλλες τρεις κινητικότητες. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Κινητικότητα δύο εκπαιδευτικών στη Βαρκελώνη (Ισπανία), για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως η ανεστραμμένη τάξη
  2. Κινητικότητα δύο εκπαιδευτικών στο Ελσίνκι (Φινλανδία), για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, όπως η μάθηση βάσει έργου (project-based learning) και η τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση
  3. Κινητικότητα μίας εκπαιδευτικού στο Δουβλίνο (Ιρλανδία), όπου θα συμμετέχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο εστιασμένο στις ήπιες δεξιότητες (soft skills): συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα.
    Βασικοί στόχοι του σχεδίου μας είναι: α) η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας του σχολείου, β) η σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας με Ευρωπαίους συναδέλφους, γ) η ανταλλαγή καλών πρακτικών, δ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και στις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες», ε) η καλλιέργεια των οργανωτικών, ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Έγκριση αίτησης συμμετοχής για το πρόγραμμα ERASMUS+ 2023

Εγκρίθηκε η αίτηση συμμετοχής του σχολείου μας για το πρόγραμμα ERASMUS+ 2023, ΚΑ122 “Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης”, με τίτλο “Δημιουργώντας το σχολείο του 21ου αιώνα μέσω καινοτόμων μεθόδων και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας”.