Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ

Το Σχολείο είναι ένας δημόσιος χώρος στον οποίο συνυπάρχουν καθημερινά εκπαιδευτικοί, μαθητές και βοηθητικό προσωπικό. Παράλληλα, είναι ένας οργανισμός με δομή και κανόνες λειτουργίας, του οποίου η  φυσιογνωμία, στην ουσία, διαμορφώνεται από τις σχέσεις μεταξύ των μελών της Σχολικής Κοινότητας και από τους θεσμούς μέσα στους οποίους λειτουργεί.

Στόχος του σχολείου είναι: αγωγή και μάθηση για τους μαθητές σε γόνιμο και εποικοδομητικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός είναι ο άμεσος συνεργάτης και αρωγός του μαθητή στην προσπάθεια του για κατάκτηση της γνώσης και, ταυτόχρονα, συμπαραστάτης και καθοδηγητής στην πορεία για την ολοκλήρωση του χαρακτήρα του και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει το Πλαίσιο Λειτουργίας του Σχολείου μας. Έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας και αποτελεί ένα Καταστατικό Χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Στοχεύει να αποτυπώσει το γενικότερο κλίμα που θέλουμε να επικρατεί και να περιγράψει τα γενικά χαρακτηριστικά της προσδοκώμενης συμπεριφοράς και στάσης όλων μας.

Γενικό Πλαίσιο της Σχολικής Ζωής

Για κάθε σημαντικό θέμα που απασχολεί τη Σχολική Κοινότητα καταβάλλεται προσπάθεια να γίνεται γόνιμη συζήτηση και αναλυτική ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου. Η απόφαση λαμβάνεται από  αυτούς που,  έχουν τη θεσμική ευθύνη, συνεκτιμώντας τις απόψεις που έχουν κατατεθεί και με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία του Σχολείου.

Κυρίαρχο στοιχείο της ζωής στο Σχολείο μας είναι ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή του «άλλου». Η εθνικότητα, η θρησκεία, το φύλο, η κουλτούρα και γενικά  ό,τι συνιστά τη διαφορετικότητα, αποτελεί πλούτο για τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Το Σχολείο είναι χώρος μάθησης και πνευματικής δημιουργίας: ο χώρος εργασίας  των εκπαιδευτικών  και των μαθητών. Ο σεβασμός προς τους άλλους θεωρείται προϋπόθεση για συνύπαρξη, και ο αυτοσεβασμός ανάγκη.  Άλλωστε βασική ιδιότητα κάθε πολιτισμένου ανθρώπου είναι να έχει συναίσθηση της φυσιογνωμίας του χώρου στον οποίο κινείται  και να φροντίζει ώστε η παρουσία του να είναι συμβατή με αυτή.

  Θέματα λειτουργίας

2.1  Παραμονή στον σχολικό χώρο

 • Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 14:00 μ.μ.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις θέσεις τους στις 8:05 πμ.
 • Όλοι οι μαθητές και οι διδάσκοντες καθηγητές της 1ης ώρας παραβρίσκονται στη πρωινή συγκέντρωση  – σύνταξη, που γίνεται στο προαύλιο του σχολείου. Είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας, για ενημέρωση και προετοιμασία για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει.
 • Τις ημέρες της εβδομάδας που ο καιρός δεν είναι καλός, οι μαθητές πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού.
 • Η Διεύθυνση του σχολείου παρακολουθεί τις πρωινές αργοπορίες διατηρώντας το δικαίωμα να ενημερώνει τους γονείς.
 • Μόνο για τους μαθητές που αργοπόρησαν κατά την πρωινή προσέλευση για συγκεκριμένο και ειδικό λόγο και μετά από ενημέρωση της Δ/νσης, η κεντρική είσοδος του σχολείου θα ανοίγει στο πρώτο διάλειμμα.
 • Οι γονείς οφείλουν σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία από τα μαθήματα.
 • Ο μαθητής προσέρχεται στην τάξη εγκαίρως, αμέσως μετά το κουδούνι και κάθεται στη θέση του. Μη έγκαιρη προσέλευση του στο μάθημα, οποιαδήποτε ώρα, εφόσον κριθεί από τον διδάσκοντα ή τον Δ/ντή ότι η αργοπορία του είναι αδικαιολόγητη, συνεπάγεται απουσία.
 • Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και διδακτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική.
 • Η ώρα του μαθήματος γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις που κάνουν μάθημα δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους μαθητές, οι οποίοι είτε έχουν κενό, είτε ασχολούνται με άλλες εκδηλώσεις.
 • Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής.
 • Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η παραμονή των μαθητών στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της ημέρας και δεν επιτρέπεται η αποχώρησή τους παρά μόνο με γραπτή άδεια του Δ/ντή ή Υπ/ντή.
 • Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή, οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην τάξη, στη βιβλιοθήκη ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο.
 • Δεν επιτρέπονται φαγώσιμα, αναψυκτικά και καφέδες στις αίθουσες.
 • Οι μαθητές φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας του πίνακα, των θρανίων και γενικότερα της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το τμήμα τους.
 • Οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, γήπεδα κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται από όλους. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη όλων να τους διατηρούν ευπρεπείς και καθαρούς για λόγους υγιεινής, καλαισθησίας, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Το σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις τους και τη συμπεριφορά τους όσο πιο έγκαιρα γίνεται.
 • Στους μαθητές συνιστάται να μη φέρνουν στο σχολείο πράγματα μεγάλης αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας τέτοιων αντικειμένων, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης τους.
 • Οι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πάντοτε με την κατάλληλη ένδυση.
 • Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΑΙΘ, όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στον διευθυντή.
 • Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στο πλαίσιο των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις (καταστροφές, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου σε άλλους μαθητές κ.τ.λ.)

2.2 Συμπεριφορά μαθητών και διδασκόντων

 • Διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου.
 • Οι σχέσεις διδασκόντων και διδασκομένων πρέπει να διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό, ευγένεια, κατανόηση και εκτίμηση.
 • Οι μαθητές αντιμετωπίζουν όλους τους εκπαιδευτικούς, όλα τα μαθήματα και όλες τις σχολικές δραστηριότητες με την απαιτούμενη ευγένεια και σεβασμό.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους  αλλά και στους άλλους να διακόπτουν τη διδακτική διαδικασία με ψιθύρους, αστεϊσμούς και κάθε είδους ενόχληση που παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μαθητών δεν επιτρέπει την χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των άλλων, ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι.
 • Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που επηρεάζουν πολύ τον χαρακτηρισμό της διαγωγής. Εξίσου απαράδεκτες πράξεις θεωρούνται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση αυτών.
 • Οι μαθητές μπορούν να βγαίνουν από την τάξη  μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος και μόνο αφού ζητήσουν άδεια από τον καθηγητή.
 • Τα κινητά τηλέφωνα παραμένουν κλειστά (τα οποία ούτως ή άλλως απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται στο σχολείο), και δεν χρησιμοποιούνται άλλα μέσα καταγραφής εικόνας και ήχου (π.χ. φωτογραφική μηχανή, mp3, κλπ) εκτός αν αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή και για τις ανάγκες του μαθήματος ή κάποιας δραστηριότητας.
 • Δεν καπνίζουμε στους χώρους του σχολείου.
 • Με τη στάση μας βοηθάμε την εκπαιδευτική διαδικασία φροντίζοντας ώστε αυτή να γίνεται με εποικοδομητικό τρόπο, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα και τριβές μεταξύ μας.

2.3. Πλαίσιο σε σχέση με την παρουσία μας σε εκδηλώσεις, γιορτές, μορφωτικές επισκέψεις και εξωδιδακτικές δραστηριότητες

 • Από την πρωινή συγκέντρωση που πραγματοποιείται κάθε μέρα μέχρι την πολυήμερη εκδρομή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων των πολιτιστικών προγραμμάτων, οι εκδηλώσεις και οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες του Σχολείου μας αποτελούν αναπόσπαστο  κομμάτι  της σχολικής ζωής, εξίσου σημαντικό με τη διδασκαλία του επίσημου αναλυτικού προγράμματος.
 • Η παρουσία όλων μας στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου θεωρείται δεδομένη. Δεδομένος θεωρείται και ο σεβασμός στο τελετουργικό που ενδεχομένως να υπάρχει (π.χ. πρωινή προσευχή) ή στην προσπάθεια που κατέβαλαν όσοι προετοίμασαν την εκδήλωση (γιορτές, χορωδία κλπ).

Οι μορφωτικές επισκέψεις που διοργανώνει το σχολείο είναι κομμάτι του άτυπου εκπαιδευτικού προγράμματος. Αν η συμμετοχή μας  είναι ουσιαστική και με πραγματικό ενδιαφέρον, τότε οι επισκέψεις αυτές γίνονται όντως μορφωτικές και αποκομίζουμε τα μέγιστα οφέλη. Κατά τη διάρκειά τους η συμπεριφορά μας είναι ίδια με αυτήν  εντός του χώρου του Σχολείου, όπως περιγράφηκε μέχρι τώρα. Δεν ξεχνάμε ότι σε τέτοιες επισκέψεις είμαστε πρεσβευτές του Σχολείου μας, οπότε η στάση μας αποτυπώνει την ταυτότητα του.