Εκδρομές

Εκδρομή των μαθητών/τριων της Β΄ Λυκείου στα Ιωάννινα

326806 674981

Στο σχολείο μας διοργανώθηκε τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου στα Ιωάννινα, από 30-3-22 ως 2-4-2022.