Β΄ τάξη

Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β΄ Λυκείου:

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Βιολογία, Αγγλικά, Φυσική ΠΡΣ, Μαθηματικά ΠΡΣ, Αρχαία ΠΡΣ, Λατινικά ΠΡΣ.

Ύλη για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα

Η ύλη για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β΄ Λυκείου καθορίζεται από το ΦΕΚ 4450/22-8-2022

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ 2027 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006)

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμημάτων σχολικού έτους 2023-24