Σχολικό έτος 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το διδακτικό έτος 2023-2024:

Παππάς Αθανάσιος – Μαθηματικός (Διευθυντής)

Λυκούση Παρασκευή – Φυσικός (Υποδιευθύντρια)

Μπουντά Μαρία – Φιλόλογος (Υποδιευθύντρια)

Κόρκου Παναγιώτα – Θεολόγος

Σαλαμούρας Γεώργιος – Θεολόγος

Βάρθης Ιωάννης – Φιλόλογος

Δεμπόνου Ελένη – Φιλόλογος

Καραθανάση Δέσποινα – Φιλόλογος

Κούρκουλου Σταυρούλα – Φιλόλογος

Λεοντσίνη Νέλλη – Φιλόλογος

Μάγγου Αφροδίτη – Φιλόλογος

Οικονόμου Ιωάννα – Φιλόλογος

Παππά Χριστίνα – Φιλόλογος

Τασοπούλου Ανδριάνα – Φιλόλογος

Αναστασίου Γεώργιος – Μαθηματικός

Βαλμά Ελευθερία – Μαθηματικός

Καραμπίνα Όλγα – Μαθηματικός

Καστόρας Νικόλαος – Μαθηματικός

Παντελάκης Αντώνιος – Φυσικός

Γεωργαντώνης Παναγιώτης – Χημικός

Δαλακώστα Κωνσταντίνα – Χημικός

Τζιλιγκάκη Κωνσταντίνα – Βιολόγος

Βαφειάδου Κωνσταντίνα – Γαλλικών

Σαλασίδου Ελένη – Αγγλικών

Πιταράκη Κυριακή – Αγγλικών

Καρουζάκη Μαρία – Γερμανικών

Βασιλείου Ελένη – Γυμνάστρια

Χατζάκη Σοφία – Γυμνάστρια

Κορρέ Κυριακή – Οικονομολόγος

Συροκάκη Χριστίνα – Πληροφορική

Καρακερέζης Στέφανος – Πληροφορική

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για το διδακτικό έτος 2023-2024: