Α΄ τάξη

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Λυκείου

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Α΄Λυκείου προσέρχονται στο χώρο του σχολείου από 1η ως 10η Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους στην Α΄ τάξη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  1. Αίτηση κηδεμόνα
  2. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα
  3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Οριστικής Δήλωσης
  4. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή/τριας.
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας

Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ Λυκείου:

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά

Ύλη για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα

Η ύλη για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ Λυκείου καθορίζεται από το ΦΕΚ 4450/22-8-2022.

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμημάτων σχολικού έτους 2023-24