1. Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών .

2. Σύμβαση με το τουριστικό γραφείο που επιλέχθηκε.

 Αρ. Ασφαλιστηρίου   Ταξιδιωτικής ασφάλισης της GENERALI HELLAS  , υπ' αριθμού 11732740