1. Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών .

2. Σύμβαση με το τουριστικό γραφείο που επιλέχθηκε.

 

Αρ. Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης:9334526 INTERAMERICAN