ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ