ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

2

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ

3

Το Σύνταγμα της Ελλάδος μετά την αναθεώρηση της 6/4/2001

4

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 9/2/1999 (Ο παλιός κώδικας. Πιο κάτω είναι ο νέος)

5

ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985 ΦΥΛΛΟ 167 τεύχος Α' ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6

Π.Δ 200 & 201 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

7

ΝΟΜΟΣ 2896/13/2/2002 ΦΥΛΛΟ 24 τεύχος Α' Οργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

8

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1- 16/10/2002 Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών

9

Εγκύκλιος Φ 3/865/Γ1/1133 9-10-1997 Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

10

Εγκύκλιος Φ.12/959/Γ1/862 Δ/νσης Σπουδών ΠΕ ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ανάθεση υπερωριών

11

Εγκύκλιος Φ.351.5/33/Δ1/12071 Αιμοδοτική άδεια

12

Εγκύκλιος Φ32.1/771/Γ1/713/03-08-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. για εργασιακό ωράριο νηπιαγωγών σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

13

Εγκύκλιος  για προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τοπικών Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

14

Εγκύκλιος Δ2/18537/14-7-99 ΥΠ.Ε.Π.Θ. για άδεια μητρότητας

15

Παράταση θητείας Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διευθυντών - Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Σ.Ε.Κ. και πλήρωση κενών - κενούμενων θέσεων

16

Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο για το 2006 - 2007

17

Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των σχολείων για το έτος 2006 - 2007

18

Διευκρινήσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για το έτος 2006 - 2007

19

Νομοθεσία για τις Σχολικές επιτροπές

20

Θέματα Σχολικών Επιτροπών - ΦΕΚ 136/1991 Β΄ (σελίδες 4-5)

21

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Εκθέσεις, Νόμοι, Εγκύκλιοι, Διευκρινήσεις) 

22

Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξειςN.3467/2006 (Ο νέος νόμος για την επιλογή των στελεχών)

23

Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών Π.Δ.25/2002 (Ο παλιός νόμος για την επιλογή των στελεχών)

24

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου για το Σχολ. Έτος 2006 - 2007

25

Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Ν. 3432/2006

26

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Ν. 3475/2006

27

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2006-2006

28

Χρήση κινητών τηλεφώνων

29

ΥΠΕΠΘ: Πλήρωση νέων διευθυντικών θέσεων

30

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 2007 N. 3528/2007

31

Οδηγός καλής συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων

32

Συνδικαλιστικές άδειες ΔΙΔΑΔ/Φ. 59/114/οικ. 2149

33

Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων Φ.351.5/27 /19630/Δ1

34

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα ή τάξη στο Δημοτικό Σχολείο καθώς και νηπίων ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία Φ.3/898/97657/Γ1

35

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Φ.361.1/857/131179/Δ1)

36

Ανάθεση υπερωριακής εργασίας-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φ.361.1/953/146655/Δ1)

37

Απαλλαγή πολυτέκνων εκπ/κών από εξωδιδακτικές εργασίες.(Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008)

38

Ωράριο Εκπ/κών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες(Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008)

39

Συμπλήρωση ωραρίου Εκπ/κών Ειδικοτήτων σε άλλη βαθμίδα Εκπ/σης και εκπ/κών σε δυσπρόσιτα - θέματα εκπ/κών Μουσικής (Ν. 3475/2006, άρθρα 20,21/ΦΕΚ.146/΄Α΄/2006)

40

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: 1) ΝΟΜΟΣ 1483/1984 2) Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561 & 3)Εγκύκλιος Γεν. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΣΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684 10 Σεπτεμβρίου 2007

41

Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - Υπουργείο Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346

42

Άδειες μονίμων εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας - ΥπΕΠΘ 79034/Δ2/18-06-2008

43

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογικής εξέλιξη εκπαιδευτικών ΥπΕΠΘΦ361.4/114/132270α/1-12-2008

44

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Νόμος 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199Α)

45

Αναπροσαρμογή ωριαίας αντιμισθίας - ΦΕΚ 2349/19-11-2008 (σελ. 5η - 33825)

46

Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις - Υπουργείο Εσωτερικών ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28-11-2008

47

Σημαιοφόροι/Παραστάτες - Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 13/2008/9-01-2008

48

Παραιτήσεις εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης - Λύση υπαλληλικής σχέσης - ΥπΕΠΘ 104176/Δ2/5-08-2008

49

Αυτοδίκαιες απολύσεις εκπ/κών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας - ΥπΕΠΘ 80171/19-06-2008

50

Εφαρμογή υγειονομικής διάταξης απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους - Υπουργείο Υγείας 55437/14-11-2008ΦΕΚ 1001/1-08-2002, τ. Β΄

51

Απαγόρευση καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες Ν. 3730/2008 και εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.5.2/14635

52

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2009 -2010 (Αρ. Πρ.: 136599/Δ1/4-11-2009) Κατεβάστε την Αίτηση Μετάθεσης

53

«Προστασία της εθνικής οικονομίας ? Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» NOMOΣ 3833/15 Μαρτίου 2010 (ΦΕΚ 40)

54

«Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου» Εγκύκλιος 32551/Γ1/19-03-2010

55

Το πολυνομοσχέδιο του για την παιδεία Υπουργείου Παιδείας για την: «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

56

«Αποσπάσεις Σχολ. Έτους 2010 - 2011» (εγκύκλιοι & έντυπα)

       57

 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ