ΟΔΗΓΙΕΣ 3ου ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Α. Ενέργειες προετοιμασίας (κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικής χρονιάς, με ευθύνη της Διευθύντριας του Λυκείου και του Υποδιευθυντή   

   Έλεγχος πυροσβεστήρων και αναγόμωσή τους, σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομη­νία λήξης τους. Απαιτούνται οι εξής 14 πυροσβεστήρες (στα σχέδια εκκένωσης του κτηρίου παρουσιάζονται με κόκκινους κύκλους):

1)  Δύο στην αίθουσα Βχ1 (κάλυψη και των αιθουσών του Β΄ ορόφου).

2)  Ένας στην περιοχή των γραφείων (κάλυψη των γραφείων Διευθυντή, Γραμματείας και Καθηγητών, καθώς επίσης και της αίθουσας 1 του Α ορόφου).

3)  Ένας στην περιοχή των γραφείων (κάλυψη των γραφείων Υποδιευθυντή, Γραμματείας και Καθηγητών, καθώς επίσης και των αιθουσών 2,3 και 4 του Α ορόφου).

4)  Ένας στην αίθουσα πληροφορικής 1

5)  Ένας στην αίθουσα πληροφορικής 2

6)  Ένας στην αίθουσα εκδηλώσεων.

7)  Ένας στο εργαστήριο φυσικών επιστημών .

8)  Δύο στο λεβητοστάσιο.

9)  Ένας στην αίθουσα χημείας (που καλύπτει και την αίθουσα 1 του ισογείου καθώς και την αποθήκη 1).

10)  Δύο στη βιβλιοθήκη.

11)  Ένας στο γραφείο των καθηγητών φυσικής αγωγής (που καλύπτει την αίθουσα 2 του ισογείου και την αίθουσα τεχνολογίας).

·         Έλεγχος του φαρμακευτικού υλικού, για αντικατάσταση όσων υλικών Πρώτων Βοηθειών (ιωδίου, οινοπνεύματος, βάμβακος, οξυζενέ, hansaplast, ελαστικών επιδέσμων κ.λ.π.) έχουν εξαντληθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

·         Ελέγχεται η ύπαρξη πίνακα με χρήσιμα τηλέφωνα (Πυροσβεστικής υπηρεσίας, Πρώτων Βοηθειών, Άμεσης Δράσης, κ.λ.π.) δίπλα σε κάθε τηλεφωνική συσκευή.

·         Ελέγχεται η ανάρτηση των σχεδίων εκκένωσης των αιθουσών μετά από έκτακτο περιστα­τικό.

·         Ελέγχεται η ύπαρξη φορητών χειροκίνητων κουδουνιών,  τηλεβόας και φακών μπαταρίας στο γραφείο του Διευθυντή.

 

·         Ενημέρωση των μαθητών για τους κινδύνους που προέρχονται από τους σεισμούς και τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, με ευθύνη του κ. Μπόρα Αναστασίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου το παρόν έγγραφο, καθώς επίσης  κείμενο με τίτλο «Σεισμός-η γνώση είναι προστασία» και pdf του Ο.Α.Σ.Π με τίτλο «Σεισμός Μέτρα Προστασίας». Επίσης, μία εβδομάδα πριν την εφαρμογή του σχεδίου - άσκηση εκκένωσης του κτηρίου, γίνεται παρουσίαση από τον κ.Μπόρα Αναστάσιο με τίτλο «Σεισμοί και Προστασία» (μία διδακτική ώρα κατά τάξη).

·         Άσκηση εκκένωσης του κτηρίου Η άσκηση δε διεξάγεται σε περί­πτωση που πρόσφατα εκδηλώθηκε σεισμική έξαρση σε κάποια περιοχή, για να μην υπάρξει υπόνοια από τους μαθητές ή από τους γονείς τους περί δήθεν «γνώσης για επικείμενο σεισμό». 

Β. Ενέργειες κατά τη διάρκεια ενός σεισμού (με ευθύνη των διδασκόντων και των ιδίων των μα­θητών):

·         Οι διδάσκοντες συνιστούν στους μαθητές ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν την πόρτα της αίθουσας.

·         Εάν υπάρχει χρόνος και, γενικότερα, αν αυτό είναι εφικτό, οι διδάσκοντες προτρέπουν τους μαθητές να μπουν κάτω από τα θρανία τους και οι ίδιοι μπαί­νουν κάτω από τις έδρες τους. Καλύπτουν όλοι το κεφάλι τους με τα χέρια τους.

·         Οι διδάσκοντες ΔΕΝ επιτρέπουν σε κανένα να βγει από την αίθουσα, μέχρις ότου δοθεί σύν­θημα εκκένωσης του σχολείου από την Διευθύντρια του Σχολείου. Συχνά, η προσπάθεια να ορμήσουν έξω από την αίθουσα οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς. Η διάρκεια ενός σεισμού είναι συνήθως μικρότερη από ένα λεπτό.

·         Διδάσκοντες ή μαθητές που βρίσκονται εκτός αιθουσών:

(α) στους διαδρόμους: προσπαθούν να κινηθούν προς προαύλια και αυλές ή γενικότερα προς ανοικτούς χώρους, μακριά από προσόψεις του κτηρίου.

(β) σε προαύλια και αυλές: παραμένουν σ? αυτά, μακριά από προσόψεις του κτηρίου.

Μη δίνετε σημασία σε φήμες και μη τις διασπείρετε. Ακολουθείτε τις οδηγίες των υπευθύνων οργάνων της πολιτείας (δημοτική αρχή, πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομία).

Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα τα τηλέφωνα (διότι υπερφορτίζονται τα τηλεφωνικά δίκτυα και παρεμποδίζεται η επικοινωνία των σωστικών μέσων).

Γ. Ενέργειες αμέσως μετά το σεισμό:

Η διευθύντρια του σχολείου ή/και ο υποδιευθυντής, σε συνεργασία με τους καθηγητές που εκείνη τη στιγμή βρί­σκονται στο γραφείο καθηγητών, αμέσως μετά το σεισμό δίνουν το σύνθημα εκκένωσης του κτηρίου με παρατεταμένο κτύπημα του κουδουνιού (ή, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, με τα φορητά χειροκίνητα κουδούνια) και ελέγχουν αν γίνεται ομαλά η εκκένωση των αιθουσών.

Οι καθηγητές, πριν δώσουν στους μαθητές το σύνθημα εκκένωσης της αίθουσας, ελέγχουν αν δεν έχει υποστεί καταστροφή η οδός διαφυγής (σκάλες ).

Η έξοδος των μαθητών από τις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια και την καθο­δήγηση των διδασκόντων πειθαρχημένα, με γρήγορους μεν ρυθμούς αλλά και με τη μεγαλύ­τερη δυνατή ηρεμία. Οι μαθητές θα σηκώνονται κατόπιν εντολής του διδάσκοντος και θα εξέρ­χονται από την αίθουσα μία - μία πτέρυγα ενώ μετά την έξοδο και του τελευταίου μαθητή εξέρχεται και ο διδάσκων (προσκομίζοντας βιβλίο ύλης και απουσιολόγιο), ακολουθώντας τους μαθητές του.

Η εκκένωση των αιθουσών θα γίνει με βάση το σχέδιο εκκένωσης που ακολουθεί (σχεδιαγράμματα διαδρομών υπάρχουν αναρτημένα σε κάθε αίθουσα):

Β΄  Όροφος.

Οι μαθητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα 1,2,3,4,5  θα εξέρχονται από την αίθουσά τους κατό­πιν εντολής του διδάσκοντος (με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας : 4,5,3,2,1  μία - μία πτέρυγα και κατερχόμενοι από τη σκάλα Νο 1, που είναι μπροστά από την Βχ1  , θα κατευθύνονται προς τον Α όροφο και από εκεί με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ακλουθώντας τις ίδιες σκάλες στο ισόγειο και στον χώρο συγκέντρωσης 1 (γήπεδο μπάσκετ). Οι μαθητές που θα βρίσκονται στις αίθουσες 6,7,8,9 και 10 που είναι μπροστά από τον Βχ2 από τη σκάλα Νο 2 θα κατευθύνονται, με την προαναφερθείσα σειρά ,προς τον Α όροφο και από εκεί με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ακλουθώντας τις ίδιες σκάλες στο ισόγειο και στον χώρο συγκέντρωσης 2 ( κιόσκι)

Α΄  Όροφος.

Όσοι υπάλληλοι της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικοί και διοικητικοί) βρίσκονται στα γραφεία σπεύδουν στις ομάδες στις οποίες ανήκουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Οι μαθητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα 1, στα εργαστήρια πληροφορικής και φυσικής θα κατευθύνονται από την σκάλα Νο 1 στο ισόγειο και από εκεί  στον χώρο συγκέντρωσης 1 (γήπεδο μπάσκετ).

Οι μαθητές που θα βρίσκονται στις αίθουσες 2,3 και 4 του Α ορόφου ,στα εργαστήρια πληροφορικής 2 από την σκάλα Νο2 στο ισόγειο και από εκεί  στον χώρο συγκέντρωσης 2 (κιόσκι).

Ισόγειο.

Οι μαθητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα χημείας και στην αίθουσα Ι1 θα εξέρχονται κατόπιν εντολής και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων  από την πλησιέστερη έξοδο και θα κατευθύνονται στον χώρο συγκέντρωσης 1καθώς επίσης και όσοι βρίσκονται στη βιβλιοθήκη  στην αίθουσα τεχνολογίας θα εξέρχονται κατόπιν εντολής και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων και του υπεύθυνου βιβλιοθήκης και θα κατευθύνονται προς την αυλή προς τον χώρο συγκέντρωσης 2

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής που είναι : Ο χώρος ανάμεσα στο κτήριο του 3ου Λυκείου και στα Δημοτικά.

:Οι μαθητές θα παραμένουν στις διάφορες αυλές και στα προαύλια υπό τη επίβλεψη των διδασκόντων, μακριά από τις προσόψεις του κτηρίου, μέχρι να τους δο­θούν νεότερες οδηγίες.

Ομάδα Ελέγχου Δικτύων

Η κ. Μπουντά Μαρία καθηγήτρια  του σχολείου φροντίζει να κλείσουν οι παροχές ρεύματος.

Η κ Κορρέ Κυριακή καθηγήτρια του σχολείου φροντίζει να κλείσουν οι παροχές νερού και το καλοριφέρ.

Προσεισμικά: - Γνώση της θέσης των κεντρικών διακοπτών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και της διαδικασίας διακοπής της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης. - Σύνταξη προτάσεων προς το Διευθυντή ώστε να γίνει προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού μόνωσης (εάν δεν υπάρχει ήδη), όπως μονωτικά γάντια κ.ά

Η ομάδα πυρασφάλειας φροντίζει να για την κατάσβεση πιθανών εστιών φωτιάς.

Προσεισμικά: - Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυροπροστασίας και τη χρήση τους. - Προμήθεια των απαραίτητων μέσων πυροπροστασίας και μέριμνα για την τοποθέτησή τους στο σχολικό κτίριο. - Συντήρηση των συστημάτων πυροπροστασίας (π.χ. αναγόμωση των πυροσβεστήρων κ.λπ.). - Μέριμνα για την ενημέρωση των συναδέλφων τους σε θέματα πυροπροστασίας και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή.

Η ομάδα Πρώτων Βοηθειών προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε τυχόν τραυ­ματίες.

Προσεισμικά: - Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών. - Μέριμνα για ενημέρωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών (σε συνεννόηση με τον Διευθυντή). - Μέριμνα για την πληρότητα του φαρμακευτικού υλικού και ενημέρωση του Διευθυντή για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητων υλικών. - Προμήθεια Ειδών Πρώτων Βοηθειών. - Ενημέρωση σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας.

Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων φροντίζουν να ελέγξουν για διαρροές επικινδύνων ου­σιών.

Η Διευθύντρια αποφασίζει για τον τρόπο απομάκρυνσης των μαθητών από το σχολείο.

Ο Υποδιευθυντής ελέγχει την κατάσταση του κτηρίου και σε περίπτωση ζημιών ειδοποιεί, σε συ­νεννόηση με την Διευθύντρια, την αρμόδια τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ­παίδευσης.

Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης και μόνο για να ζητηθεί νο­σοκομειακή βοήθεια ή σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς.

Το φορητό ραδιόφωνο παραμένει συνέχεια ανοιχτό για τυχόν οδηγίες και πληροφορίες.

Δ. Καθορισμός ομάδων ανάγκης.

Ομάδα πυρασφάλειας θα αποτελούν οι καθηγητές:

Γεωργαντώνης Παναγιώτης , Βάρθης Ιωάννης , Δανιάς Γεώργιος, Αναστασίου Γεώργιος , Γιαννούκος Δημήτριος

Ομάδα Πρώτων Βοηθειών και περίθαλψης:

Βασιλείου Ελένη , Καπλάνη Αλεξάνδρα , Ζαφείρη Αικατερίνη , Δανιά Φωτεινή ,Οικονόμου Ιωάννα

Ομάδα επιτήρησης μαθητών στις αυλές: (Ασφάλεια-Έλεγχος Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία)

Οι υπόλοιποι καθηγητές.

Ομάδα Σύνταξης Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης:   Στύλιου Βενετία , Μπόρας Αναστάσιος

Υπεύθυνος Εφαρμογής του σχεδίου ορίζεται ο κ. Γεωργαντώνης Παναγιώτης και η Διευθύντρια του Σχολείου  Στύλιου Βενετία με βοηθό τον Υποδιευθυντή κ. Μπόρα Αναστάσιο

 

Σε περίπτωση απουσίας της Διευθύντριας υπεύθυνος εφαρμογής είναι ο Υποδιευθυντής, με βοηθό τον αρχαιότερο παρευρισκόμενο καθηγητή.

Σε περίπτωση απουσίας και του Υποδιευθυντή, υπεύθυνος εφαρμογής είναι ο αρχαιότε­ρος πα­ρευρι­σκόμενος καθηγητής, με βοηθό του τον αμέσως επόμενο σε αρχαιότητα παρευρισκόμενο καθηγητή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·     Προστατευτείτε από τους σεισμούς. Φυλλάδιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

·     Σεισμός, ας είμαστε προετοιμασμένοι. Φυλλάδιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

·     Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, 1999. Οδηγός αυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών.

·     Εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ (π.χ. Φ108/V/0142/27-8-2007 κ.ά.).

 

 

Βύρωνας???????..

Η Διευθύντρια

 Στύλιου Βενετία

ΣΕΙΣΜΟΣ-Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ο.Α.Σ.Π)

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα