ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2

  • ΤΟ ΠΡΙΝ 1
  • ΤΟ ΠΡΙΝ 2
  • ΤΟ ΠΑΡΟΝ

        Το δεύτερο εργαστήριο πληροφορικής άρχισε να λειτουργεί υποτυπωδώς το 2014 με δικό του rack και υπολογιστές από προσφορές γονέων και διαφόρων φορέων . Σήμερα διαθέτει πλέον 12 υπολογιστές και server με λειτουργικό Linux και είναι ικανό να καλύψει πλήρως σε συνδυασμό με το πρώτο εργαστήριο τις ανάγκες Μαθητών και Καθηγητών .