ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  Το εργαστήριο τεχνολογίας κατασκευάστηκε με προδιαγραφές ΕΣΠΑ το 2002 και ως σήμερα δεν λειτούργησε ποτέ. Με την εγκατάσταση στο κτήριο του 3ου Λυκείου διαμορφώθηκε κατάλληλα για την προβολή ταινιών και για την υποδοχή  διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν