ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών δημιουργήθηκε το 2002 στο  τότε κτίριο του 4ου Λυκείου Βύρωνα με προδιαγραφές ΕΣΠΑ. Περιλαμβάνει πλήρη σειρά οργάνων Φυσικής-Χημείας, 4 μικροσκόπια για Βιολογία και σειρά μόνιμων παρασκευασμάτων,2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Βίντεο-Προβολέα με οθόνη για προβολή προσομοιώσεων, βιντεοταινιών κλπ.