Το 3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα, στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται εκ μέρους των Καθηγητών του, για αναβάθμιση της εκπαίδευσης και κυρίως για την σύνθεση της με την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση, κάθε σχολική χρονιά, Σεμιναρίων-Ημερίδων από καταξιωμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει τους Μαθητές του στην απόκτηση μιας όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αντίληψης για τα επιτεύγματα της Επιστήμης.

      Στήν επίτευξη αυτού του στόχου ελπίζουμε να συμβάλλουν και οι επιλεγμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και οι εκπαιδευτικές κυρίως εκδρομές των Μαθητών μας όλων των Τάξεων σε Ερευνητικά Κέντρα Παγκόσμιας αναγνώρισης.